Elektron darsliklar

Bolalar uchun ingliz tili (V. Skulte)

7947 Ko'rilgan Elektron darsliklar

Bolalar uchun ingliz tili (V. Skulte)

Hajmi: 2 mb Format: pdf

Avtor: V. skulte

V. Skultening ushbu ommabop kitobi - ingliz tilini tez va oson o'zlashtirishni istagan bolalar hamda katta yoshdagi kishilar uchun bebaho qo'llanmadir. Metodik ko 'rsatmalar bilan to'ldiriIgan ushbu nashr ingliz tilini o'rganuvchilarga mustaqil ravishda, hamda o 'qituvchi bilan mashg'ulot olib borish imkonini beradi.
Maqola www.aql.uz  saytidan olindi,

  Yuklab olish